01/07/2024 14:26

Σ.Ε.Δ.Ε.

Το Όραμα

Το όραμα του Σ.Ε.Δ.Ε. είναι η προαγωγή της θέσης και της συμβολής του διαδικτύου στην Εθνική Οικονομία και η ανάδειξή του σε κεντρομόλο δύναμη ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα. 


Στο Ηνωμένο Βασίλειο η συνολική συμμετοχή του διαδικτύου στο ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη από αυτή του τομέα κατασκευών, ενώ στις ΗΠΑ αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο κλάδο μετά τα ακίνητα, το δημόσιο και τη μεταποίηση διαδικτυο αφού παράγει το 10% της εθνικής οικονομίας.


Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον που το διαδίκτυο μετά την κρίση της νόσου COVID-19, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη, η Ελλάδα του 2020 εξακολουθεί να βρίσκεται ουραγός στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας & Κοινωνίας DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι δείκτες που η Ελλάδα υστερεί:

  1. στην ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN)
  2. στην ταχύτητα των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των ενσύρματων και ασύρματων συνδρομών
  3. στο επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού
  4. στο βαθμό ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

  • Να εξελιχθούν οι διαδικτυακές υπηρεσίες σε ένα ανταγωνιστικό και εξαγώγιμο προϊόν για τη χώρα.
  • Ταχύτητα διαδικτύου και ποιοτικές υπηρεσίες
  • Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων
  • Ενίσχυση Απασχόλησης
Σύνδεσμος Εταιριών Διαδικτύου Ελλάδας

Ενημερωθείτε πρώτοι για νέα του κλάδου και του ΣΕΔΕ

Για περισσότερες πληροφορίες εγραφείτε στην παρακάτω φόρμα