23/02/2024 10:22

Σ.Ε.Δ.Ε.

Προνόμια μελών Σ.Ε.ΔΕ.

Πιστοποίηση

Ειδικό σήμα πιστοποίησης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αποκλέιστικά για τα μέλη του Συνδέσμου.

Τεχνογνωσία

Σεμινάρια, διαλέξεις, ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, παροχή επιστημονικής βοήθειας..

Οργάνωση

Παροχή επιστημονικής, οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης προς τα μέλη .

Δικτύωση

Συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις και σύσφιξη σχέσεων, οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων.

Τα μέλη μας

Τα μέλη μας είναι επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου όπως φιλοξενία, σχεδιασμό, κατασκευή και υποστήριξη ιστοσελίδων, διαδικτυακή διαφήμιση και προώθηση κ.α.