Προνόμια

Image3
Image2

Πιστοποίηση

Ειδικό σήμα πιστοποίησης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών που εξασφαλίζεται μέσα από τη συμμόρφωση των μελών μας με τους κανόνες δεοντολογίας, συμπεριφοράς και λογοδοσίας.

Image2

Τεχνογνωσία

Σεμινάρια, διαλέξεις, ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες και παροχή επιστημονικής βοήθειας.

Image2

Οργάνωση

Παροχή επιστημονικής, οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης προς τα μέλη του Συνδέσμου.

Image2

Δικτύωση

Συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις και σύσφιξη σχέσεων, οργάνωση εκθέσεων, εθνικών και διεθνών συνεδρίων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ