Ποιοι είμαστε


Ο Σ.Ε.Δ.Ε. είναι ο συνδετικός ιστός για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις που φιλοδοξούν να γίνουν ανταγωνιστικότερες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι η υποστήριξη των μελών μας για την βελτίωση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσα από τις στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μήνυμα Προέδρου


“Στόχος μας είναι οι διαδικτυακές υπηρεσίες να αποτελέσουν σημαντική οικονομική προσδιοριστική παράμετρο της ελληνικής οικονομίας και να συμβάλλουμε καθοριστικά, ωστε να αποκτήσει η Ελλάδα «εξ ορισμού ψηφιακό χαρακτήρα» (digital by default)”

Διοικητικό Συμβούλιο


  • Σπύρος Ανδριόπουλος, Πρόεδρος, Aboutnet
  • Κώστας Ηλιάδης, Aντιπρόεδρος, wedoo
  • Μπάμπης Τουλκαριδης, Gραμματέας, IpHost
  • Αιμίλιος Κυριακακης, Tαμίας, Emile
  • Πέτρος Αρουκατος, Mέλος, Digital up
  • Αλέξανδρος Σταμάτης, Mέλος, Hostmein
  • Ανδρέας Γρυπάρης, Μέλος, Media Planners