23/02/2024 14:52

Σ.Ε.Δ.Ε.

Η Αποστολή

Αποστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. είναι να παρέχει στα μέλη του τα κατάλληλα θεσμικά και επιστημονικά εργαλεία και να δημιουργεί ευκαιρίες για την απασχόληση, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία.

14.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στον κλάδο των ΤΠΕ και 415.000 νέες θέσεις εργασίας στους άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας έως το 2023.

Μόλις το 51 % των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών στην Ελλάδα φαίνεται να διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Άξονες Στρατηγικής

Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη

Κανόνες ασφάλειας για τον καταναλωτή

Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων