23/02/2024 09:53

Σύνδεσμος Εταιριών Διαδικτύου Ελλάδας

Στόχος μας είναι η υποστήριξη των μελών μας για την βελτίωση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσα από τις στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Πιστοποίηση

Ειδικό σήμα πιστοποίησης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αποκλέιστικά για τα μέλη του Συνδέσμου.

Τεχνογνωσία

Σεμινάρια, διαλέξεις, ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, παροχή επιστημονικής βοήθειας..

Οργάνωση

Παροχή επιστημονικής, οργανωτικής και διοικητικής υποστήριξης προς τα μέλη .

Δικτύωση

Συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις και σύσφιξη σχέσεων, οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων.

Στόχος μας είναι οι διαδικτυακές υπηρεσίες να αποτελέσουν σημαντική οικονομική προσδιοριστική παράμετρο της ελληνικής οικονομίας

O στόχος μας

Στόχος μας είναι η υποστήριξη των μελών μας για την βελτίωση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσα από τις στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Η αποστολή μας

Αποστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. είναι να παρέχει στα μέλη του τα κατάλληλα θεσμικά και επιστημονικά εργαλεία και να δημιουργεί ευκαιρίες για την απασχόληση, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Τα μέλη μας

Τα μέλη μας είναι επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου όπως φιλοξενία, σχεδιασμό, κατασκευή και υποστήριξη ιστοσελίδων, διαδικτυακή διαφήμιση και προώθηση κ.α.

Επερχόμενες δράσεις